Sha-D ‘KKMB-J’

-Yo ka yen ki mandé – mwen é wou sa’w divini?
-An mété lavi – mwen an reg é sa avan Jézi rivini!
-Wob – mwen pani pa an tach pas an san lagno-a ke man blanchi’y
-satan sav ki moun an ka sèvi I ja sav épi mwen ki limit fok pa i franchi
-Man pa adan bando man légliz ka adoré Yéshua
-Yo wè ke manni le feu man bouyan bouyan donk yo klasé mwen pami lé fou-a
-Nou pa di latè-a ,kon an panno an bay tout priorité
-La chè-a fèb lespri-a bien dispozé man di la chè-a R I P
-Man sé sarman- an é i sé sep – la
-I bannou pen-an ki pawol – la SentEspri-a ké ba nou riset-la
-Le Roi des Roi pa résisité ? ba -mwen tou sa sa pa krédib
-Man chwazi la bòn part pran’y an verité-a wè an konsakré kò – mwen ba Jézi

Refrain

Man konsakré kò – mwen ba Jézi x3
Tout lang ka konfésé tout jounou ka fléchi
Man konsakré kò – mwen ba Jézi x3
Lonksion tonbé anlè – mwen an ja sézi

2eme Kouplè

-An sé yich Bondié “en effet”
-“Toutes armes forjées” anlè mwen ké “sans effet”
-Fut un temp an téké lé rété flingué , mé la Léternel- la pou fè’w péyé lé frè
-Gras à Yawéh an chanjé lavi gadé – mwen dansé kon David
-L’ennemi lé man rété dan le péché é sèvi Jézi , mé sa pa konpatib
-Nouni le feu é sa mem pendan l’hiver
-Pran otorité anlè tout dominasion et anlè tout “race de vipère ”
-Salutation solda Léternel asiré Nou pa dé bandi
-Montré koté lani dé am égaré pou koumansé préché lévanjil (O non di Jézi)

Refrain

Man konsakré kò – mwen ba Jézi x3
Tout lang ka konfésé tout jounou ka fléchi
Man konsakré kò- mwen ba Jézi x3
Lonktion tonbé anlè- mwen man ja sézi

Si’w wè an payen déklaré anlè’y
Déklaré Déklaré anlè’y
(Déklaré anlè’y)
Déklaré anlè’y
Déklaré Déklaré anlè’y
Lonksion tonbé man ja blllwwww

Aller Lou ……..L’Éternel proclame le déclare le Christ est Roi Ammmeeennnn

0 Partages
Partagez
Tweetez
+1
Partagez